Uzaydaki Nihai Gözümüz: James Webb

Güncelleme tarihi: 20 Haz 2021


James Webb gibi büyük projelerin ortaya çıkmasında uzun çalışmalar ve derin bir arka plan yer almaktadır. Tarihsel sürecine baktığımızda ilk adımlar 1989 yılında atıldı. Planın bu kadar erken ortaya çıkmasındaki temel sebep, HST fırlatıldığında, HST’nin halefi yerine geçebilecek bir fikir, bir projeye sahip olmaktı. Nitekim Hubble fırlatıldıktan altı yıl sonra yani 1996 yılında yapılan çalışmalar üstünde bir rapor yayımlandı: “Yeni Nesil Uzay Teleskobu, Galaksilerin Genç Olduğu Bir Zamanı Ziyaret Eder.”


Şu an ki James Webb teleskopu o yıllarda NGST (Yeni Nesil Uzay Teleskobu) olarak anılıyordu. Yayımlanan raporda teleskobun faaliyetlerine yönelik bir yol haritası oluşturulmuş, yeni yapı taşları tanımlanmış, aktif olarak kontrol edilen geniş diyafram açıklığına sahip hafif aynalar, gelişmiş dedektör tasarımları, uygun soğutma teknikleri alanlarında olanak sağlayan ve kavramlar araştırılmıştır.


NGST referans mimarisi ve teleskop tasarım özellikleri

1997 yılında tematik bilim hedefleri ortaya koyan ve Tasarım Referans Misyonu (DRM) olarak adlandırlan bilim grubu kuruldu. 2000 yılında NGST projesi, istenilen bütçe sınırını aşmamak için teleskop boyutunu belirlenen 8 m açıklıktan 6.5 m’ye indirdi. Proje, 2002 yılında misyon tanımı incelemesi ile başladı. NASA projenin bir sonraki adıma geçmeye hazır olduğunu gördü. Proje ismini (1961-1968) arasında Apollo Programı’nda NASA’nın ikinci yönetici olan James E. Webb’in onuruna NGST’i; JWST (James Webb Space Telescope) olarak yeniden adlandırdı.


Nihayet 2003 sonbaharında JWST projesinin B aşamasını başlatmak için ICR (ilk onay incelemesi) verildi. Proje ortakları: NASA, ESA ve CSA 1996’da erken planlama aşamasında ortaklık yaptı. 18 Haziran 2007’de Fransa, Le Bourget’teki İnternational Paris Air Show’da NASA ve ESA arasında resmi bir JWST ve LISA ( Laser Interferometer Space Antenna) anlaşması imzalandı.James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobuna kıyasla daha uzun dalga boylarını kapsar ve büyük ölçüde geliştirilmiş bir hassasiyettedir. Elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesindeki gözlemler için optimize edilmiş yörüngede dönen bir kilittir. Farklı bir spektral aralıkta çalışan Webb, HST’ın halefi kabul edilir. NIR ve MWIR dalga boylarında, benzer boyuttaki bir teleskoptan daha düşük arka planlarda çalışır. Genel hedefleri, büyük patlamadan sonraki ilk yıldızları ve galaksileri incelemektir. Webb’in yetenekleriyle bilimsel olarak takılı kaldığımız açıklamaları bulmamızda bize yardım edeceğini umuyoruz.


Bu görevin aradığı cevapların soruları şunlardır:

 • Evrenin şekli nedir?

 • Galaksiler nasıl evrimleşir?

 • Karanlık maddenin doğası nedir?

 • Yıldızlar ve gezegen sistemleri nasıl oluşur ve etkileşime girer?

 • Evren mevcut kimyasal bileşimlerini nasıl oluşturdu?


JWST MİSYON KONSEPTİ

Teleskop, Güneş’ten ve Dünya’dan geniş konuşlandırılabilir güneşlik ile korunacak. Teleskop tertibatının pasif olarak yaklaşık 37K’e soğutulması ve yakın kızılötesi ve orta dalga kızılötesi bantlarında olağanüstü performans vermesi bekleniyor.


Enstrümantasyon için temel dalga boyu 0.6-28 µm’dir. Teleskop 2 µm üzerinde kırınımla sınırlanacaktır. Duyarlılığı Zodyak arka planının ötesi ile sınırlı olacak; dolayısıyla dalga boyuna ve gözlem türüne bağlı olarak, yer tabanlı ve diğer uzay tabanlı gözlemevlerini yaklaşık 10 ile 100.000 kat aşmalıdır. Planlanan ömrü beş yıl olan JWST (10 yıllık operasyon hedefi ile) astronotlar tarafından Hubble’da olduğu gibi hizmet vermeyecektir.

JWST’nin belirgin etkinleştirme teknolojileri şunlardır:

 • Kriyojenik aktüatörlerle ayarlanabilen, 18 ayrı bölümden oluşan 6.5 metrelik büyük, açılabilir ve hafif beliryum aynalar. (Bu aynaların fırlatma aracı içine sığabilmesi için geniş uzay teleskobu ana aynası bölümler halinde katlanmalı; fırlatıldıktan sonra ise katlanan aynalar eski halini alabilmeli. Bunu yapabildiği takdirde uzayda konuşlandırılan ilk bölümlü optik sistem haline getirecektir.)

 • Büyük yapıların yerleştirilmesi. (Uzaydayken optikler üzerinde katlanan çok katmanlı güneşlik tam boyutuna ulaşana kadar açılacak ve teleskopu güneşten gölgede tutacaktır.

 • NIRSpec cihazının mikro deklanşör sistemine MEMS teknolojisinin tanıtılması (Spektrograf için nesne seçimine izin veren programlanabilen mikro denklanşör.)


James Webb Başlatma ve Yerleştirilmesi:


JWST Yörüngesi:


Credit: solarsystem.nasa.gov.tr

JWST’nin yörüngesi L2 Lagrange noktası etrafında Lissajous yörüngesinde olacaktır. Güneş- Dünya ekseni üzerinde L1 ile yaklaşık olarak aynı uzaklıkta ancak dünyanın karşı tarafındadır. L2 konumu Dünya yörüngesinin dışındadır. JWST’nin hale yörüngesi, ekliptik düzlemin biraz dışındadır. Halo süresi yaklaşık 6 aydır. Nominal istasyon tutma manevraları yaklaşık 3 ay aralıklarla gerçekleştirilecektir.L2 konumunun neredeyse sabit aydınlatma koşulları nedeniyle astronomik hedefler için en avantajlı görüntülemeyi sunduğu kabul edilir. Diğer avantajı ise stabil bir termal ortam sunmasıdır. Teleskop yönü derin uzaya bakmaktadır ve bu boşluk 2.7 K siyah cisim radyasyonu sağlar.

JWST üç parçadan oluşur: OTE (Optik Teleskop Elemanı), ISIM (Entegre Bilim Enstrüman Modülü) ve Uzay Aracı (Otobüs ve Güneş kalkanı). Teleskop mimarisinin en önemli yönlerinden birisi, çok kararlı ve sert bir kompozit yapısı üzerine monte edilmiş yarı sert birincil ayna bölümlerinin kullanılmasıdır. Mimariye “Yarı-rijit” denir; çünkü eğrilik varyasyonlarının segmentten segmente yarıçapının yörüngede telafisine izin veren bir esnekliğe sahiptir.Resim kredisi: NASA-JWST

OTE, 6.5 m’lik birincil ayna açıklık çapına sahip olduğundan gözlemevinin kilit unsurudur. JWST ana yüklenicisi NGAS, JWST teleskop grubu ile istişare ederek BATC tarafından yapılan berilyum bazlı ayna teknoloji tasarımında ana ayna malzemesi olan bu özellikleri kullandı.

 • 1.318 m noktadan noktaya hafif ağırlıklı berilyum yarı sert ayna

 • 13.4 kg/m2 berilyum yüzey alanı yoğunluğu

 • Ayna sistemi için 19.3 kg/m2 alan yoğunluğu -ayna, reaksiyon yapısı, bükülmeler ve aktiatörler dahil-

 • 38 K’de 19 nm rms yüzey pürüzlülüğü elde edecek bir SBMD (Alt Ölçek Berilyum Model Gösterici) Öğesi


Resim kredisi: Space Telescope Science Institute

Aynanın cam yerine berilyumdan yapılma sebebi; berilyumun daha hafifi olması ve kriyojenik sıcaklıklarda düşük termal genleşme katsayısına sahip olmasıdır. JWST kızılötesi teleskop olduğundan, kriyojenik sıcaklıklarda (40 K altında) çalışmalıdır. Böylelikle teleskobun ısısı yakalanan radyasyona müdahale edemez.


Birinci ayna tasarımı 25 m’lik toplama alanı ile 6.5 m düz çapı elde edilen merkezi çevresinde iki halka 18 altıgen parçadan oluşmaktadır. Teleskop aynaları altın kaplaması C1 segmenti ile tamamlar. Mikroskobik olarak kullanılan ince altın tabakası aynaların kızılötesi ışığı yansıtma özelliğini en üst düzeye çıkarır.


Resim kredisi: NASA.gov

ISIM, soğuk ve ılık modüllerden oluşan karma bir sistemdir.

 • Kriyojenik alet modülü, tümü 39K’lık kriyojenik sıcaklığa pasif olarak soğutulan OTE ve sensör tamamlayıcısı ile entegre edilmiştir. Bu pasif olarak soğutulmuş kriyojenik 39(K) bölüm, NIRCam, NIRSpec,MIRI ve FGS (Hassas yönlendirme sensörü). MIRI sensörü ayrıca bir kriyo-soğutucu ile 7K daha da soğutulur.

 • İkinci alan da cihaz kontrol elektroniği için montaj yüzeyleri ve termal olarak kontrol edilmesi sağlanan bir ortam sağlayan IEC’dir (ISIM elektronik bölmesi).

 • Üçüncü alan (sıcak modül) uçuş yazılımını, MIRI kriyo-soğutucu kompresör, kontrol elektroniklerini içeren komuta ve veri işleme (ICDH) alt sistemidir. ISIM’ın sıcak bölgesi, daha yüksek güç dağılımına sahip elektronik aksamların büyük bölümlerinde rahat termal gereksinimleri sağlar ve soğuk bölümde gereksiz ısı yüklerini önler.
NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera)


NIRCam’ın bilimsel hedefleri:

· “İlk ışık” kaynaklarını bulmak. (İlk ışık araştırmaları ve galaksi evrimi çalışmalarının bel kemiği olacaktır.)

· Periyodik hizalama testlerinde uzay teleskobuna yardımcı olacak. (Birincil ayna bölümlerinin mükemmel hizalanmasını ve dalga cephesini algılamak için gerekli şekli sağlayacaktır.)

· Kamera, yıldız oluşumunu inceleyecek ve diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri keşfetmek ve karakterize edecek özelliklere sahiptir.


NIRSpec (Yakın Kızılötesi Çok Nesneli Spektrograf)Gözlem yapılacak bölge, JWST OTE’den bir toplama aynası ve bant geçişlerini seçmek için filtre tekerliği içeren ön optik sistemi ile spektograf açıklığı odak düzlemine aktarılır.

Temel tasarımı kalabalık kozmosta bir nesneyi seçmek için yaklaşık 1000 x 500 mikro denklanşör dizisinden oluşan mikro-elektromekanik sistem (MEMS) kullanılır.

NIRSpec, çeşitli spektral bant genişliklerini belirlemek ve oluşan dalga boylarını ayırmak için çok önemlidir. Bu sorumluluk FWA (Filtre tekerliği düzeneği) ve GWA (Kızartma Tekerliği Düzeneği) tarafından üstlenilir. FWA spektrumun farklı bir bant genişliğini seçerken, GWA ızgaraları spektral segmentasyon için spesifik kırınım karakteristliği verir.


MIRI (Orta Kızılötesi Kamera-Spektrograf)Optimize edilmiş algılama hassasiyeti sağlama için gözlem hedefleriyle eşleşen spektral ve uzamsal geçiş bantlarının yanı sıra yüksek foton dönüştürme verimliliği gerektirir.

Optik konfigürasyonu dört bilim modunu destekler: 1. 1,9 arkmin x 1,4 arkmin’lik bir FOV içinde 5,6 – 25,5 µm’lik bir dizi bantta fotometrik görüntüleme

 2. 4 bantta (10,65 , 11,4 , 15,5 ve 23 µm) 10-27 µm spektral aralıklı koronografi

 3. 5-11 µm spektral aralığındaki tek nesnelerin güç yarığı spektroskopisini çözen düşük çözünürlüklü (R =100)

 4. 3.5 x 3.5 ila 7 arksn x 7 arksn dalga boyu ile büyüyen FOV’lar üzeride 5-28,5 µm spektral aralığında orta çözünürlüklü integral alan spektroskopisi.


MIRI’n Soğutma Sistemi


Joule Thomson kompresörü, uçuş nitelikli yüksek verimli soğutucu (HEC) kompresörüne dayanmaktadır. Joule-Thomson döngüsü boyunca sürekli helyum gazı akışı üretmek ve Joule-Thomson kısıtlaması yoluyla 6 K soğutma üretmek için HEC kompresörünün merkez plakasına reed valf modülleri eklenmiştir.


Üç aşamalı darbe tüplü kriyo soğutucu, Joule-Thomson soğutma döngüsünde kullanılan helyum gazını kullanım öncesi soğutur.

Helyum gazının ön soğutması, üç reküperatör bölümü ve soğuk başlığın her bir aşamasının soğuk bloğuna bir tane olmak üzere darbe tüplü soğutma başlığına üç termal bağlantı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu üç bölümün kapsadığı sıcaklık aralıkları: 100K, 40-100K ve 17-40 K’dir.


FGS/NIRISS (Hassas Yönlendirme Sensörü / Yakın Kızılötesi Görüntüleyici ve Yarıksız Spektrograf)


FGS, JWST’nin yüksek kaliteli görüntüler elde edebilmesi için hedefi tam isabetlemeyi sağlar. FGS/NIRISS’ın Yakın Kızılötesi Görüntüleyici ve Yarıksız Spektrograf Bölümü’nün bilimsel hedefleri şunlardır.: • İlk ışık tespiti

 • Ötegezegen tespiti ve karakterizasyonu

 • Ötegezegen geçiş spektroskopisi

FGS/NIRISS, 0.8 – 5.0 mikron dalga boyu aralığına sahiptir ve her biri ayrı dalga boyu aralığına yönelen üç ana moda sahip bir cihazdır. Kısacası bu sistem teleskopu yönlendirmeye yarayan bir rehberdir.Uzay Aracı Otobüsü ve Güneşlik

JWST uzay aracı veriyolu, gözlemevinin çalışması için gerekli fonksiyonları sağlar. Otobüs, altı ana alt sisteme ev sahipliği yapar:

· ACS (Tutum Kontrol Alt Sistemi)

· EPS (Elektriksel Güç Alt Sistemi)

· C&DHS (Komut ve Veri İşleme Alt Sistemi)

· RF (İletişim Alt Sistemi)

· Sevk Alt Sistemi

· TCS (Termal Kontrol Alt Sistemi)


Altı reaksiyon çarkı (iki tanesi yedeklidir.) izolatörlere monte edilmiştir. Bu reaksiyon çarkları hedef gökcismi üzerinde diferansiyel bozulma kaynaklı bulanıklığı sınırlamak için hassas direksiyon aynasını merkezi konumuna yakın tutmak için hassas direksiyon kontrolünü boşaltır.

Yakıt tanklarını ve iticileri içeren bir tahrik alt sistemi halo yörüngesini L2’de tutmak için kullanılır.


Güneşlik


JWST soluk ve uzak nesnelerden gelen kızılötesi ışığı gözlemlemeyi amaçladığı için kendisini aşırı soğuk tutması gerekmektedir. Teleskop, dış ışık ve ısı kaynaklarından korunmak için şemsiye görevi gören 5 katmanlı tenis kortu büyüklüğünde bir güneş korumasına sahiptir. [Gerçek boyutu: 21.197 m x 14.162 m (69,5 ft x 46.5 ft)]


Güneş kalkanı, ısıyı pasif olarak uzaya yararak teleskobun 50 K altındaki sıcaklıklara soğumasını sağlayacaktır. Yakın kızılötesi cihazlar (NIRCam, NIRSpec, FGS/NIRISS) pasif soğutma aracılığıyla yaklaşık 39 K’de çalışacak; orta kızılötesi alet (MIRI) kriyo-soğutucu sistemi kullanarak 7 K sıcaklıkta çalışacaktır.

Güneşlik, soğuk bir ortam sağlamaktan ziyade, termal olarak kararlı bir ortam sağlar.


Yüksek teknoloji barındıran mühendislik harikası olan bu teleskobun 31 Ekim 2021’de uzaya fırlatılması planlanıyor. HST gibi uzayda tamir edilebilir olmadığından mütevellit herhangi bir hata çıkmasın diye defalarca fırlatma tarihi ertelendi. Umuyoruz ki bu yıl mükemmel bir şekilde fırlatılır ve gerektiği gibi çalışabilir. Bilim adına birçok sırrın kapısını aralayacağını umuyoruz ve JWST takımını kutluyoruz.
KAYNAKLAR

 1. Web. sci.esa.int. MIRI -The MID- Infrared ınstrument on JWST

 2. Web. NASA.org. FGS/NIRISS

 3. Web.JWST.NASA.gov. abaout the sunshıeld

 4. Web.eopartal.org. satellite-missions

129 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör